U PKS-RPK Leskovac, po drugi put od osnivanja, nakon primene novog Zakona o privrednim komorama, održana je sednica Parlamenta privrednika Jablaničkog i Pčinjskog upravnog okruga. Sednici su prisustvovali g. Marko Čadež, predsednik PKS, Predrag Petrović, generalni sekretar PKS, zamenica generalnog sekretara, g-đa Nermina Ljubović, g. Miroslav Lutovac, direktor sektora industrije, g. Milorad Vasiljević, sekretar udruženja za industriju tekstila, odeće i obuće i g-đa Kristina Đurić, zamenica direktorke pravno-političkog odeljenja.

Sednici je prisustvovala i Slađana Backović, direktorka Fonda za razvoj Republike Srbije.

Marko Čadež, predsednik PKS obratio se članovima Parlamenta privrednika i rekao, da što se tiče Jablaničkog i Pčinjskog upravnog okruga još ima mesta za razvijanje.

„Ono što ohrabruje je dolazak investitora. U skorijoj budućnosti, industrija nameštaja će doživeti neke veće investicije u ovom regionu i to je ono što ohrabruje. Veliki investitor ne zapošljava samo par hiljada ljudi, već sa sobom vuće i mnogo malih i srednjih preduzeća, lokalnih, koji ulaze u lanac njihovih dobavljača“. Po rečima predsednika PKS, nove investicije su za ovaj region utoliko značajnije kada se zna da su samo dve lokalne samouprave Vranje i Leskovac u drugoj i trećoj grupi razvijenosti, a da čak devet opština ima status devastiranog područja, čiji je stepen razvijenosti ispod polovine republičkog proseka.

Takođe, govorio je i o načinu rada Komore. „Od aprila meseca ove godine, sa Regionalnim centrima, uspostavljen je jedan nov način komunikacije i odlaska na teren, što znači, posete firmama po određenim grupama. Imali smo oko 5000 poseta od kraja aprila do danas. Cilj za sledeću godinu je 25000 direktnih poseta iz kojih prozilaze inicijative za rešavanje problema“, izjavio je Čadež.

Kristina Đurić, zamenica direktorke sektora za Pravno-politička pitanja odeljenja PKS članovima parlamenta prestavila je šestu kvartalnu analizu primene propisa. Kvartalne analize primene propisa sadrže predloge svih članica za donošenje, izmene i dopune propisa u cilju poboljđanja kvaliteta njihove primene. Do sada, uspešno je realizovano 25 inicijativa, koje su stigle iz privrede.

Sa članovima regionalnog parlamenta privrednika razgovarala je i Slađana Backović, direktorka Fonda za razvoj Republike Srbije, koja je istakla da je Fond veoma prisutan na jugu i da za ovaj region postoje značajne kreditne linije koje su namenjene za startapove i dalje investiranje.

O aktivnostima ali i tekućim privrednim kretanjima na području koje pokriva Regionalna privredna komora Leskovac, privrednike je informisao direktor komore g. Goran Jović.

Predsednik PKS g. Marko Čadež je posetio i nemačku fabriku „FALKE“ u Leskovcu.

On je adresirao konkretne probleme, kao što je problem otpadnih voda i potencirao mogućnosti ove firme.

„Razgovarali smo o konkretnim problemima poput tretmana otpadnih voda. Tu postoji jedna vrsta zakašnjenja, kada je u pitanju izgradnja kolektora, kako bi se omogućio rad postrojenja za prečišćavanje vode. Tender treba da se raspiše u roku od nekoliko nedelja, da bi se krenulo u izgradnju, jer se dosta kasni“, objasnio je Čadež.

Govoreći o dualnom obrazovanju, on je, na konferenciji za novinare, rekao i da je firma „Falke“, koja saradjuje sa srednjom Tehničkom školom, već u pilot projektima kada je dualno obrazovanje u pitanju.

„Dualno obrazovanje je vrlo važno i nadam se da će Zakon o dualnom obrazovanju biti usvojen već na sledećoj sednici Vlade. Taj okvir nam pruža mogućnost da mladim ljudima otvorimo nova radna mesta. Ovaj sistemski pristup omogućava da proširimo broj kompanija koje će moći da računaju na kvalitetnu i kvalifikovanu radnu snagu“.

Generalni menadžer fabrike Falke, Tomas Kruger, istakao je da fabrika trenutno ima 725 radnika i da je njihov plan, koji će biti sproveden do kraja 2018. godine, da imaju 733 radnika, čiji će ugovori biti na neodredjeno vreme.“

Uveren sam da ćemo doći do ovog broja i to će biti poslednja faza u narednih nekoliko godina. Posle toga, u toku 2019. godine ne planiramo povećanje kapaciteta odnosno zapošljavanje novih radnika“, kazao je Kruger dodavši da je cilj firme da pronadje pravi način motivacije koji bi zadržao radnike.

Αυτή η ανάρτηση είναι επίσης διαθέσιμη στο: грчки