Πρόσκληση σε Εκδήλωση με θέμα: ” 2024 – Προοπτικές και προκλήσεις στο Real Estate” Σάββατο 10 Φεβρουαρίου στις 16.00 – Hayatt Hotel

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Μελέτες, έρευνες αγοράς – Studies, market research

Οργάνωση συνεδρίων, συναντήσεις Β2Β – Organization of conferences, B2B meetings

Συμμετοχή σε εκθέσεις – Participation in exhibitions