Одбор за европске послове има за циљ промовисање омладинског предузетништва, интеркултурални дијалог и регионална сарадња у југоисточној Европи и шире, заједничким иницијативама, попут међународних форума, симпозија, семинара, курсева обуке. Посебан нагласак дат је истраживању и иновацијама, посебно у подручјима као што су одрживи туризам, екологија, заштита климе, неформално образовање, оснаживање младих, регионална економија, превенција радикализације младих итд.

Αυτή η ανάρτηση είναι επίσης διαθέσιμη στο: грчки енглески