Turistička organizacija Grada Novog Sada na „1. Grčko-srpskom forumu“ u Solunu

Press Release of the 1st Greek – Serbian Tourism Forum in Thessaloniki

Održan Prvi grčko-srpski turistički forum u Solunu

Live Streaming of the 1st Greek – Serbian Tourism Forum in Thessaloniki