Νέα Υπηρεσία Εύρεσης Επιχειρήσεων & Προϊόντων

Κοπή πίτας του Ελληνο – Σερβικού Επιμελητηρίου και του Σ.Ε.Α.Β.Ε.

Από τον Ιανουάριο μέχρι τον Νοέμβριο του 2018, σχεδόν 3,2 εκατομμύρια τουρίστες επεσκέφθησαν τη Σερβία

Η ΕΕ διασφάλισε 97 εκατ. ευρώ για το διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου τηςΣερβίας.