Λιμάνι που θα αλλάξει τους όρους του «παιχνιδιού» ο ΟΛΘ

To ACT οργανώνει σεμινάριο για την Επιχειρηματική Στρατηγική

To Ελληνο – Σερβικό Επιμελητήριο οργάνωσε επισκέψεις σε εναλλακτικούς, θρησκευτικούς τουριστικούς προορισμούς