Κατασκευή γέφυρας στο Νόβι Σαντ από κινεζική εταιρεία

Διεθνής διαγωνισμός για την κατασκευή συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων στη Νις τον Σεπτέμβριο

Σερβία – Επικαιροποιημένα στοιχεία Εξωτερικού Εμπορίου

Η Παγκόσμια Τράπεζα θα χρηματοδοτήσει υδάτινους διαδρόμους στους ποταμούς Σάβα και Ντρίνα (Δρίνος)