Ελληνο – Σερβικό Επιχειρηματικό Forum στη Θεσσαλονίκη // 19 Μαρτίου 2018

Συνάντηση μελών στο Επιμελητήριο του Leskovac

Συνέντευξη στο Ν1 παραχώρησε ο Πρόεδρος του Ελληνο – Σερβικού Επιμελητηρίου Β. Ελλάδος