Επίσκεψη στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Ελληνο – Σερβικού Επιμελητηρίου Β. Ελλάδος

EXPORT SUMMIT VI: THE DIGITAL E-RA, BUSINESS ON THE MOVE, EXPORTS IN THE FAST LANE | Θεσσαλονίκη, 21 Ιουνίου 2018

Συγκατάθεση για διατήρηση επικοινωνίας στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων

Πρόσκληση σε εκδήλωση επιχειρηματικής δικτύωσης στον αγροδιατροφικό τομέα την Πέμτπη 7 Ιουνίου 2018 και ώρα 19:00 στο ΕΒΕΘ.