Ο διεθνής διαγωνισμός για την κατασκευή συστημάτων διαχείρισης λυμάτων στη Νις θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών, Τομέας Συμβάσεων και Χρηματοδότησης Προγραμμάτων από τα Ταμεία της ΕΕ.

Το έργο συνεπάγεται τη βελτίωση των υπαρχόντων συλλεκτών και την κατασκευή νέων, καθώς και την κατασκευή αποχέτευσης σε χωριά και αντλιοστάσια στο δίκτυο. Επίσης, οι εργασίες συνεπάγονται την κατασκευή συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων Ciganski Kljuc και Mediana.
Ο διαγωνισμός θα χωριστεί σε δύο τμήματα:
– Κατασκευή συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων σε Ciganski Kljuc και Mediana ·
– Κατασκευή και βελτίωση των συλλεκτών με αντλιοστάσια και κατασκευή δικτύου αποχέτευσης.

περισσότερα

Αυτή η ανάρτηση είναι επίσης διαθέσιμη στο: Σερβικα Αγγλικα