Το συνολικό εξωτερικό εμπόριο στη Δημοκρατία της Σερβίας την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2020 ανήλθε σε: – 18543,4 εκατομμύρια ευρώ – μείωση 7,7% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο 2019. Η αξία των εξαγωγών ανήλθε σε 7822,4 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή μείωση 8,9%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η αξία των εισαγωγών ανήλθε σε 10721,0 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή μείωση 6,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Το έλλειμμα ανήλθε σε 2898,5 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή μείωση 0,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιπροσωπεύουν το 60,4% του συνολικού εξωτερικού εμπορίου.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Σερβίας

Αυτή η ανάρτηση είναι επίσης διαθέσιμη στο: Σερβικα Αγγλικα