Η Νις θα γίνει η πρώτη «έξυπνη πόλη» στη Σερβία – Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας στο πλαίσιο του προγράμματος Smart City

Το δημόσιο χρέος της Σερβίας ανέρχεται σε 23,39 δισ. Ευρώ στο τέλος Μαρτίου

Ο ετήσιος πληθωρισμός στη Σερβία ανήλθε σε 2,8%