ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ Α.Τ. ΕΥΖΩΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΕΥΖΩΝΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΕΣΒΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΝΙΑΣ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΔΕΞΙΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΕΣΒΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΝΙΑΣ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ