Η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στοχεύει στην προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων, του διαπολιτισμικού διαλόγου και της περιφερειακής συνεργασίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και όχι μόνο, μέσω κοινών πρωτοβουλιών, όπως διεθνή φόρα, συμπόσια, σεμινάρια, εργαστήρια κατάρτισης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην έρευνα και την καινοτομία, ιδίως σε τομείς όπως ο βιώσιμος τουρισμός, η οικολογία, η προστασία του κλίματος, η μη επίσημη εκπαίδευση, η ενδυνάμωση της νεολαίας, η περιφερειακή οικονομία, αλλά και η πρόληψη της βίαιας ριζοσπαστικοποίησης ή μετανάστευσης των νέων.

Αυτή η ανάρτηση είναι επίσης διαθέσιμη στο: Σερβικα Αγγλικα