Τα δύο μέρη συμφώνησαν δια των Προέδρων τους να ενισχύσουν τη μεταξύ τους συνεργασία για την επίτευξη του κοινού στόχου, της προώθησης και ανάπτυξης των εμπορικο-οικονομικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Σερβίας.

Πρωτόκολλο συνεργασίας υπογράφηκε μεταξύ του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) και του Ελληνοσερβικού Εμπορικού, Βιομηχανικού, Τουριστικού και Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Β. Ελλάδος, στις 5 Μαρτίου στην Θεσσαλονίκη παρουσία του Σέρβου Πρέσβη στην Ελλάδα κ. Dusan Spasojevic και του Σέρβου Γενικού Προξένου κ. Sinisa Pavic.

Τα δύο μέρη συμφώνησαν δια των Προέδρων τους κκ. Κυριάκου Λουφάκη και Κωνσταντίνου Γεωργάκου να ενισχύσουν τη μεταξύ τους συνεργασία για την επίτευξη του κοινού στόχου, της προώθησης και ανάπτυξης των εμπορικο-οικονομικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Σερβίας. Ενδεικτικά το Πρωτόκολλο Συνεργασίας προβλέπει συνεργασία σε τομείς όπως:

* Η από κοινού διοργάνωση εκθέσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων και γενικώς εκδηλώσεων επιχειρηματικού και εν γένει οικονομικού ενδιαφέροντος τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Σερβία

* Η διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών και γενικότερα δράσεων επιχειρηματικής δικτύωσης και προώθησης-προβολής προϊόντων και υπηρεσιών μεταξύ των δύο χωρών (στις δύο χώρες αλλά και σε τρίτες με κοινές δράσεις)

* Η αμοιβαία ενημέρωση των εξωστρεφών επιχειρήσεων των δύο χωρών για προοπτικές κάθε είδους συνεργασίας με αντίστοιχες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στη Σερβία καθώς και για το οικονομικό και επενδυτικό πλαίσιο των δύο χωρών

* Η συνεργασία σχετικά με την επεξεργασία στατιστικών στοιχείων εξωτερικού εμπορίου και την εκπόνηση μελετών και ερευνών αγοράς, με αξιοποίηση, μεταξύ άλλων, του Ινστιτούτου Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ

* Η συνεργασία σε θέματα εξειδικευμένης εκπαίδευσης/κατάρτισης και συμβουλευτικής

* Η προώθηση της πραγματοποίησης ξένων επενδύσεων στις δύο χώρες

* Η από κοινού παρέμβαση στη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου στο διμερές εμπόριο και στις σχετιζόμενες με αυτό διαδικασίες

* Η προώθηση των μεταφορών/συνδυασμένων μεταφορών και των logistics μεταξύ των δύο χωρών για τη διευκόλυνση του διεθνούς εμπορίου.

Αν και Ελλάδα και Σερβία είναι γειτονικές και παραδοσιακά φιλικές χώρες, η μεταξύ τους απόσταση έχει μειωθεί σημαντικά – με την ολοκλήρωση ενός τελευταίου τμήματος 12km σε λίγους μήνες στη Σερβία η διαδρομή Θεσσαλονίκη-Βελιγράδι δεν θα απαιτεί πάνω από 5,5 ώρες – και υπάρχουν σημαντικοί τομείς όπου η συνεργασία είναι ήδη πολύ σημαντική όπως ο τουρισμός, οι διμερείς εμπορικές σχέσεις είναι περιορισμένες.

Αυτή η ανάρτηση είναι επίσης διαθέσιμη στο: Σερβικα Αγγλικα