Ο ετήσιος πληθωρισμός στη Σερβία ανήλθε σε 2,8%

International energy and investment days