Ο ετήσιος πληθωρισμός στη Σερβία ανήλθε σε 2,8% τον Μάρτιο. Σύμφωνα με προβλέψεις της Κεντρικής Τράπεζας (NBS), ο πληθωρισμός θα παραμείνει σταθερός την επόμενη περίοδο, και σίγουρα εντός του στόχου 3,0% (±1.5). Ο ετήσιος πληθωρισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν 1,6% τον Μάρτιο του 2019, σταθερός σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2019, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Ρουμανία (4,2%), στην Ουγγαρία (3,8%) και στις Κάτω Χώρες (2,9%). Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στην Πορτογαλία (0,8%) και στην Ελλάδα (1,0%), ακολουθούμενα από την Κροατία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, την Κύπρο και τη Φινλανδία.

Αυτή η ανάρτηση είναι επίσης διαθέσιμη στο: Greek Serbian