Εντεταλμένοι Σύμβουλοι

  • Καραμούζης Σταμάτης – Εντεταλμένος Σύμβουλος σε θέματα Εκπαίδευσης
  • Γεωργάκος Σπύρος – Εντεταλμένος Σύμβουλος σε θέματα Διαχείρισης Ενέργειας
  • Γεωργάκος Χαράλαμπος – Εντεταλμένος Σύμβουλος σε θέματα Ακίνητης Περιουσίας
  • Γιαννάκης Δημήτριος – Εντεταλμένος Σύμβουλος σε θέματα του Επιμελητηρίου στο Νομό Σερρών
  • Μπατζάτσος Νικόλαος – Εντεταλμένος Σύμβουλος σε θέματα Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
  • Marjanovic Nevena – Εντεταλμένη Σύμβουλος σε θέματα Πολιτισμού
  • Ασλανίδης Αλέξανδρος – Εντεταλμένος Σύμβουλος σε θέματα Τουρισμού