Ο ρόλος ενός κολλεγίου σήμερα δεν είναι να μαθαίνει στους φοιτητές του πράγματα που θα έχουν αλλάξει μέχρι να αποφοιτήσουν, αλλά να τους μάθει να προσαρμόζονται σε κάθε αλλαγή.

Αυτή η ανάρτηση είναι επίσης διαθέσιμη στο: Σερβικα Αγγλικα