Επίσκεψη του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης Jagodine, κ. Dragan Markovic, στο Επιμελητήριο.