1 εκατ. Ευρώ από την ΕΕ για την ανάπτυξη του τουρισμού στην Ανατολική Σερβία

Νέα ημερομηνία Διεθνούς Συνεδρίου για την Ηλεκτρική Ενέργεια , Κοπαόνικ, 19-23 Απριλίου 2021

Σερβία: Κατασκευή σταθμού παραγωγής βιοαερίου

Σερβική εταιρεία βρίσκεται στο δρόμο προς την πράσινη ανάπτυξη με νέο εξοπλισμό υψηλής απόδοσης