ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ Α.Τ. ΕΥΖΩΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΕΥΖΩΝΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΕΣΒΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΝΙΑΣ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΔΕΞΙΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΕΣΒΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΝΙΑΣ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Από τη δημοσίευση του TV 100)