Πρωτόκολλο συνεργασίας υπογράφηκε μεταξύ του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) και του Ελληνοσερβικού Εμπορικού, Βιομηχανικού, Τουριστικού και Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Β. Ελλάδος, στις 5 Μαρτίου στην Θεσσαλονίκη παρουσία του Σέρβου Πρέσβη στην Ελλάδα κ. Dusan Spasojevic και του Σέρβου Γενικού Προξένου κ. Sinisa Pavic.

Τα δύο μέρη συμφώνησαν δια των Προέδρων τους κκ. Κυριάκου Λουφάκη και Κωνσταντίνου Γεωργάκου να ενισχύσουν τη μεταξύ τους συνεργασία για την επίτευξη του κοινού στόχου, της προώθησης και ανάπτυξης των εμπορικο-οικονομικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Σερβίας.

Ενδεικτικά το Πρωτόκολλο Συνεργασίας προβλέπει συνεργασία σε τομείς όπως:
•    η από κοινού διοργάνωση εκθέσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων και γενικώς εκδηλώσεων επιχειρηματικού και εν γένει οικονομικού ενδιαφέροντος τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Σερβία
•    η διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών και γενικότερα δράσεων επιχειρηματικής δικτύωσης και προώθησης-προβολής προϊόντων και υπηρεσιών μεταξύ των δύο χωρών (στις δύο χώρες αλλά και σε τρίτες με κοινές δράσεις)
•    η αμοιβαία ενημέρωση των εξωστρεφών επιχειρήσεων των δύο χωρών για προοπτικές κάθε είδους συνεργασίας με αντίστοιχες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στη Σερβία καθώς και για το οικονομικό και επενδυτικό πλαίσιο των δύο χωρών
•    η συνεργασία σχετικά με την επεξεργασία στατιστικών στοιχείων εξωτερικού εμπορίου και την εκπόνηση μελετών και ερευνών αγοράς, με αξιοποίηση, μεταξύ άλλων, του Ινστιτούτου Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ
•    η συνεργασία σε θέματα εξειδικευμένης εκπαίδευσης/κατάρτισης και συμβουλευτικής
•    η προώθηση της πραγματοποίησης ξένων επενδύσεων στις δύο χώρες
•    η από κοινού παρέμβαση στη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου στο διμερές εμπόριο και στις σχετιζόμενες με αυτό διαδικασίες
•    η προώθηση των μεταφορών/συνδυασμένων μεταφορών και των logistics μεταξύ των δύο χωρών για τη διευκόλυνση του διεθνούς εμπορίου

Αν και Ελλάδα και Σερβία είναι γειτονικές και παραδοσιακά φιλικές χώρες, η μεταξύ τους απόσταση έχει μειωθεί σημαντικά – με την ολοκλήρωση ενός τελευταίου τμήματος 12km σε λίγους μήνες στη Σερβία η διαδρομή Θεσσαλονίκη-Βελιγράδι δεν θα απαιτεί πάνω από 5,5 ώρες – και υπάρχουν σημαντικοί τομείς όπου η συνεργασία είναι ήδη πολύ σημαντική όπως ο τουρισμός, οι διμερείς εμπορικές σχέσεις είναι περιορισμένες. Πιο συγκεκριμένα, το διμερές εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών ανήλθε σε 421,0 εκατ. ευρώ για το 2017, έναντι 374,1 εκατ. ευρώ το 2016, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13%. Όπως παρουσιάζεται και στον πίνακα 1, οι εξαγωγές της χώρας μας το 2017 ανήλθαν σε 252,9 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 13%, ενώ οι εισαγωγές της Ελλάδας από τη Σερβία ανήλθαν σε 168,1 εκατ. ευρώ έναντι 149,7 εκατ. ευρώ το 2016.

Τα κράτη-μέλη της ΕΕ αντιπροσωπεύουν το 66% του συνολικού εξωτερικού εμπορίου της Σερβίας δεδομένης της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης Σερβίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο υπάρχουν μεγάλα περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης των εμπορικών σχέσεων τόσο μεταξύ Σερβίας και ΕΕ, όσο και μεταξύ Σερβίας και Ελλάδας. Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο για τις σχέσεις των δύο χωρών είναι οι ελληνικές άμεσες επενδύσεις, οι οποίες ανέρχονται συνολικά σε 2,0 δις. ευρώ, ενώ στη Σερβία υπολογίζεται ότι δραστηριοποιούνται περίπου 200 επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων.

Σημαντική επίσης είναι η επιστροφή της διακίνησης σερβικών φορτίων εισαγωγών και εξαγωγών μέσω του λιμένα Θεσσαλονίκης, καθώς το τελευταίο αποτελεί το φυσικό λιμάνι για τη Σερβία. Σήμερα, ο όγκος των διακινούμενων φορτίων από/προς Βελιγράδι έχει υποχωρήσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα και τα εμπορεύματα παρακάμπτουν το λιμάνι της Θεσσαλονίκης χρησιμοποιώντας άλλα λιμάνια, μεταξύ άλλων, και του Δούναβη. Για την επίτευξη αυτού του στόχου σημαντική είναι η ανάπτυξη της σιδηροδρομικής και συνδυασμένης μεταφοράς με βελτίωση της υποδομής, συχνότητα δρομολογίων και ανταγωνιστικές τιμές.

Πρωτόκολλο συνεργασίας ΣΕΒΕ - Ελληνοσερβικού Επιμελητηρίου ΒΕ

Αυτή η ανάρτηση είναι επίσης διαθέσιμη στο: Σερβικα Αγγλικα