Η Διευθύντρια του Σερβικού Οργανισμού Τουρισμού, κα. Marija Labović, ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 2,7 εκατ. τουρίστες επισκέφθηκαν τη Σερβία το 2016, ήτοι περίπου 10% περισσότεροι σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η ίδια δήλωσε ότι από τον εν λόγω αριθμό τουριστών, περίπου το 55% αφορούν εγχώριους και το 45% αλλοδαπούς τουρίστες. Εξήγησε επίσης ότι οι αυξανόμενες τουριστικές ροές από το εξωτερικό συνέβαλαν σημαντικά στη βελτίωση εσόδων σε ξένο συνάλλαγμα από τον τουρισμό, ο οποίος φαίνεται να εξελίσσεται σε μία ελπιδοφόρα βιομηχανία.

Όπως τονίστηκε, για πρώτη φορά από την έναρξη παρακολούθησης του τουρισμού ως πηγή εισροής ξένου νομίσματος, τα τουριστικά έσοδα υπερβαίνουν το επίπεδο του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, παρουσιάζοντας έτσι μία αύξηση12% σε σύγκριση με το 2015.

Αυτή η ανάρτηση είναι επίσης διαθέσιμη στο: Σερβικα Αγγλικα