Ενημερώνουμε ότι το 12ο Διεθνές Συνέδριο για τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας-CIRED (Congrès International des Réseaux Electriques de Distribution) – θα πραγματοποιηθεί στις 19-23 Απριλίου 2021, στο Κοπαόνικ.

περισσότερα

Αυτή η ανάρτηση είναι επίσης διαθέσιμη στο: Σερβικα Αγγλικα