Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος βιοαερίου θα κατασκευαστεί στο δήμο Secanj στη Βοϊβοντίνα. Ο δήμος Secanj έχει προγραμματίσει δημόσια παρουσίαση της μελέτης εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του μελλοντικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικού αερίου για τις 31 Αυγούστου.

Ο επενδυτής του έργου, η τοπική εταιρεία Bio Pan Gas υπέβαλε αίτημα για έγκριση της μελέτης σχετικά με την κατασκευή μονάδας παραγωγής ενέργειας με βιοαέριο με εγκατεστημένη ισχύ 999 kW.

Ο σερβικός τομέας βιοαερίου σημείωσε σημαντική πρόοδο σε σύντομο χρονικό διάστημα, δημιουργώντας ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον για τους επενδυτές. Λόγω των προσπαθειών της Σερβικής Ένωσης Βιοαερίου (SBA) και της υποστήριξης του Υπουργείου Ορυχείων και Ενέργειας, έχουν γίνει σημαντικά βήματα προς την ενίσχυση και τη σταθεροποίηση του τομέα του βιοαερίου.

Στις δραστηριότητές του μέχρι σήμερα, η SBA έχει αποδειχθεί ενεργός εταίρος στη διαδικασία ανάπτυξης νέων νομικών κανονισμών για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με αποτέλεσμα την έγκριση νέων τιμολογίων τροφοδοσίας. Η Διεθνής Χρηματοοικονομική Εταιρεία (IFC), με την υποστήριξη του SBA, έκανε μια νέα μελέτη που αναλύει και προτείνει νέα κίνητρα για την κατασκευή μονάδων βιοαερίου στη Σερβία.

Αυτή η ανάρτηση είναι επίσης διαθέσιμη στο: Σερβικα Αγγλικα