Μια συνάντηση με την ευκαιρία της βελτίωσης της συνεργασίας και της υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη της άρδευσης στη γεωργία της Σερβίας» πραγματοποιήθηκε από εκπροσώπους του Ταμείου Ανάπτυξης του Αμπού Ντάμπι (Al Dahra-Srbija), της κυβέρνησης της Σερβίας και της ΚΕΑ Δημόσια επιχείρηση Srbijavode.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο διευθυντής του Srbijavode, Goran Puzovic, και ο διευθύνων σύμβουλος της Al Dahra-Srbija, Salmeen Al Ameri.

Δεδομένης της σημασίας της γεωργίας στη Σερβία, το έργο ξεκίνησε από το Υπουργείο Γεωργίας, Δασών και Διαχείρισης Υδάτων και χρηματοδοτείται από δάνειο του Ταμείου Ανάπτυξης του Αμπού Ντάμπι.

Προστίθεται ότι στόχος του έργου είναι η αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας στον γεωργικό τομέα μέσω της επέκτασης του αρδευτικού συστήματος.

Στο πλαίσιο αυτού του ταμείου, προετοιμάζονται επίσης νέα έργα, τα οποία θα περιλαμβάνουν τη δεύτερη φάση και θα καλύπτουν περίπου 55.000 εκτάρια περισσότερο.

Μέσα σε αυτήν τη φάση, προγραμματίζεται η κατασκευή και επέκταση του συστήματος άρδευσης στο Pancevacki Rit – φάσεις II και III, Surcin, Topola και εκσυγχρονισμός 58 αντλιοστασίων στην κεντρική Σερβία.

Αυτή η ανάρτηση είναι επίσης διαθέσιμη στο: Σερβικα Αγγλικα