Η Σερβία έχει ξεκινήσει τη σύνταξη νέου νόμου για την κρυπτογράφηση έτσι ώστε να διευκολύνει το έργο των επιχειρηματιών πληροφορικής.
Στη σύνταξη του νέου Νόμου συμμετέχουν :Η  Κεντρική Τράπεζα, το Υπουργείο Οικονομικών, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η Υπηρεσία νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, το Υπουργείο Οικονομίας, Υπουργείο Εμπορίου, Τουρισμού και Τηλεπικοινωνιών, το Χρηματιστήριο του Βελιγραδίου, οικονομικοί εμπειρογνώμονες και ακαδημαϊκοί.

Αυτή η ανάρτηση είναι επίσης διαθέσιμη στο: Σερβικα Αγγλικα