Η Al Dahra Srbija σκοπεύει να επενδύσει 173 εκατομμύρια ευρώ για την κατασκευή γεωργικών-βιομηχανικών συγκροτημάτων στις περιοχές των δήμων Palilula και Surcin του Βελιγραδίου έως το τέλος του 2022.

Αυτό αναφέρεται στην τεκμηρίωση του Urban Project για την κατασκευή ενός εργοστασιακού συγκροτήματος για την επεξεργασία ζωοτροφών, το οποίο, πρόκειται να κατασκευαστεί στο Kovilovo, στην περιοχή του πρώην συγκροτήματος PKB.

Η απόφαση της κυβέρνησης της Σερβίας που εκδόθηκε στα τέλη Ιουλίου 2020, η οποία αποτελεί μέρος της τεκμηρίωσης του έργου, αναφέρει ότι, βάσει του τριετούς επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας από το 2019 έως το 2022, η επένδυση θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια, με στόχο την εκπλήρωση της επενδυτικής της υποχρέωσης από την Al Dahra προς τη Δημοκρατία της Σερβίας συνολικού ποσού 30 εκατομμυρίων ευρώ.

Στην απόφασή της, λαμβάνοντας υπόψη το ποσό των προγραμματισμένων επενδύσεων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για νέους υπαλλήλους υψηλής ειδίκευσης, η κυβέρνηση χαρακτήρισε την επένδυση του Al Dahra ως επένδυση ιδιαίτερης σημασίας για τη Σερβία.

Στο πρώτο στάδιο, προβλέπεται η κατασκευή τεσσάρων γεωργικών-βιομηχανικών συγκροτημάτων, την κατασκευή μιας μονάδας επεξεργασίας ζωοτροφών, δύο συγκροτήματα νέων αγροκτημάτων για συνολικά 7.500 αγελάδες γαλακτοπαραγωγής με πάγκους και σιλό και 15 ανεξάρτητες εγκαταστάσεις βιοαερίου, καθώς και κατασκευή συγκροτήματος κέντρου μηχανοποίησης γεωργικών προϊόντων. Οι εγκαταστάσεις βιοαερίου θα αποτελούνται από μια εγκατάσταση για την παραγωγή βιοαερίου και μια εγκατάσταση για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο, η οποία θα παρέχει ηλεκτρική ενέργεια στο δημόσιο δίκτυο.

Οι κατασκευαστικές εργασίες στο πρώτο στάδιο της επένδυσης, όπως αναφέρεται στο έργο, θα ξεκινήσουν τον Αύγουστο και θα ολοκληρωθούν τον Οκτώβριο του 2021.

Στο δεύτερο στάδιο, η Al Dahra σκοπεύει να ανακατασκευάσει το υπάρχον εργοστάσιο ζωοτροφών, να χτίσει ένα συγκρότημα 10 κόμβων, να επενδύσει στην υποδομή του Pancevacki Rit, να καθαρίσει και να αναζωογονήσει τα υπάρχοντα δίκτυα καναλιών και να δημιουργήσει νέα σύγχρονα συστήματα άρδευσης, αποστράγγισης και ανασυγκρότησης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων παραγωγής.

Προγραμματίζονται επίσης επενδύσεις σε προαστιακούς οικισμούς Besni Fok, Kovilovo, Glogonjski Rit, Jabucki Rit, Dunavac, Padinska Skela και Vrbovski.

Με την ολοκλήρωση των προγραμματισμένων επενδύσεων, η Al Dahra Srbija αναμένεται να δημιουργήσει το πιο σύγχρονο γεωργικό συγκρότημα σε αυτό το μέρος της Ευρώπης, σε 44.661 εκτάρια – σύμφωνα με τη Σερβική Κυβέρνηση.

Αυτή η ανάρτηση είναι επίσης διαθέσιμη στο: Σερβικα Αγγλικα