Χαμηλό ρυθμό πληθωρισμού αναμένει η σερβική κεντρική τράπεζα

Η διοικητής της Εθνικής Σράπεζας της Σερβίας (NBS), κα. Jorgovanka Tabaković, σε συνέντευξη της που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στην εφημερίδα Vecernje Novosti εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Σερβία κατά το 2017 θα μπορούσε να αναμένει και πάλι χαμηλό ρυθμό πληθωρισμού, σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες και σημαντική εισροή ξένων επενδύσεων.

Όπως εξήγησε, κατά τα τελευταία τρία χρόνια ο ετήσιος πληθωρισμός στη χώρα εξακολουθεί να παραμένει χαμηλός και σταθερός και κυμαίνεται γύρω στο 2%, ενώ σύμφωνα με τις προβλέψεις για το 2017, θα διατηρηθεί και πάλι περίπου στα ίδια επίπεδα του 2016.

Η κα. Tabakovic υποσχέθηκε ότι η Τράπεζα θα συνεχίσει την προσπάθεια διατήρησης σχετικής σταθερότητας στην τοπική αγορά ξένου συναλλάγματος με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Όσον αφορά τις άμεσες ξένες επενδύσεις, η συντηρητική εκτίμηση για το 2017 είναι ότι το ύψος τους θα είναι τουλάχιστον παρόμοιο με τα επίπεδα των άμεσων ξένων επενδύσεων κατά τα τελευταία δύο χρόνια, καλύπτοντας το τρέχον έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.

Τέλος η κα. Tabaković κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αφενός η σταθερότητα τιμών καταναλωτή και οι σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες και, αφετέρου, η σημαντική εισροή ξένων επενδύσεων, δημιουργούν τις προύποθέσεις στην Κεντρική Τράπεζα για σημαντική πτώση των επιτοκίων δανεισμού στο άμεσο μέλλον .

Αυτή η ανάρτηση είναι επίσης διαθέσιμη στο: Σερβικα Αγγλικα