“Σύνδεσμος Εμπορικών Αντιπροσώπων Βορείου Ελλάδος”
“Commercial Agents Association Of Northern Greece”

Ο Σύνδεσμος Εμπορικών Αντιπροσώπων Βορείου Ελλάδος ιδρύθηκε την 21η Ιουλίου 1928 με την ονομασία «Σύνδεσμος Αντιπροσώπων Εμπορίου και Βιομηχανίας». Έχει αναγνωριστεί και εγκριθεί με την υπ’ αριθμόν 1714/1928 απόφαση του Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης ως Οργάνωση Ιδιωτικού Δικαίου.

Την σημερινή του ονομασία την πήρε το 1960 με την υπ’ αριθμόν 3366/1960 απόφαση του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

Σκοπός του Συνδέσμου είναι η μελέτη, προστασία και προαγωγή των ηθικών, οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών και η ανάπτυξη του πνεύματος της συναδελφικής αλληλεγγύης μεταξύ αυτών.

Ο Ρέμης Χατζησάββας, δραστήριο μέλος της επιχειρηματικής κοινότητας της Θεσσαλονίκης με την ιδιότητα του Εμπορικού Αντιπροσώπου, διετέλεσε για πολλά χρόνια πρόεδρος του Συνδέσμου Εμπορικών Αντιπροσώπων Βορείου Ελλάδος και εκπροσώπησε τον Σύνδεσμο στο Ε.Β.Ε.Θ. και στη Δ.Ε.Θ.

To 2014 ξεκίνησε μία προσπάθεια επαναλειτουργίας του Σ.Ε.Α.Β.Ε. ο οποίος είχε μείνει σε αδράνεια από το 2010. Τα μέλη της σημερινής διοίκησης του Σ.Ε.Α.Β.Ε φρόντισαν για την ανακαίνιση των ιδιόκτητων γραφείων του Συνδέσμου και ξεκίνησαν διαδικασία επικοινωνίας με παλαιά μέλη και εγγραφής νέων μελών στον Σ.Ε.Α.Β.Ε.

Ο Σ.Ε.Α.Β.Ε. αριθμεί περίπου τριακόσια (300) εγγεγραμμένα μέλη, από τα οποία υπάρχει τακτική επικοινωνία με τουλάχιστον εκατόν σαράντα δύο (142) από αυτά. Στις τελευταίες εκλογές στις 12 Απριλίου 2017 ψήφισαν ογδόντα δύο (82) μέλη.

Ο Σύνδεσμος Εμπορικών Αντιπροσώπων Βορείου Ελλάδος πραγματοποιεί ημερίδες και σεμινάρια με την συμμετοχή Ελλήνων και ξένων αντιπροσώπων, συναντήσεις με επιχειρηματίες όλων των κλάδων, σε μία προσπάθεια να βοηθήσει από την πλευρά του τον επιχειρηματικό κόσμο στης Βορείου Ελλάδος, είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Ελληνο – Σερβικού Επιμελητηρίου Β. Ελλάδος, συμμετέχει στη Δ.Ε.Θ. και στις κλαδικές εκθέσεις της.

Ο Σύνδεσμος Εμπορικών Αντιπροσώπων Βορείου Ελλάδος θα συνεχίσει την προσπάθειά του για την καλύτερη εκπροσώπηση και ανάδειξη του επαγγέλματος του εμπορικού αντιπροσώπου.

Αυτή η ανάρτηση είναι επίσης διαθέσιμη στο: Σερβικα Αγγλικα