Το δημόσιο χρέος της Σερβίας ανήλθε στα 23,39 δισ. Ευρώ στο τέλος Μαρτίου 2019, ποσοστό που αντιπροσωπεύει το 50,9% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ), ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Το δημόσιο χρέος είναι ονομαστικά υψηλότερο κατά 240 εκατ. Ευρώ σε σύγκριση με το τέλος Φεβρουαρίου, όταν ανερχόταν σε 23,15 δισ. Ευρώ και όταν ως ποσοστό του ΑΕΠ ανερχόταν στο 50,4%.
Το χαμηλότερο ποσοστό τoυ δημόσιου χρεους στο ΑΕΠ καταγράφηκε το 2008, όταν ανήλθε σε 28,3% του ΑΕΠ με ονομαστικό ποσό 8,78 δισ. Ευρώ, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό (201,2%) καταγράφηκε το 2000.

Αυτή η ανάρτηση είναι επίσης διαθέσιμη στο: Σερβικα Αγγλικα