Η Σερβική Κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπέγραψαν, στο Βελιγράδι, στις 5 Δεκεμβρίου, σύμβαση ύψους 80 εκατ. ευρώ, για τη χρηματοδότηση μεταρρυθμίσεων της δημόσιας διοίκησης, με βάση την τομεακή δημοσιονομική στήριξη και σύμφωνα με τους κανόνες του νέου Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ II).

Η εν λόγω συμφωνία προβλέπει επιχορήγηση περίπου 70 εκατ. ευρώ, που θα σταλούν απευθείας στον σερβικό προϋπολογισμό, σε διάφορες δόσεις, για τα επόμενα τρία χρόνια, ενώ επιπλέον 10 εκατ. ευρώ θα δοθούν για τεχνική υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων που προβλέπονται από τη σύμβαση.

Η σύμβαση καλύπτει τη δημόσια διοίκηση και τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών, ενώ έμφαση θα δοθεί στην αποπολιτικοποιήση των κρατικών υπηρεσιών και του ανθρώπινου δυναμικού, την αναδιάρθρωση της δημόσιας διοίκησης, την προώθηση της κοινωνίας των πολιτών, την ανάπτυξη των υπηρεσιών προς τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, καθώς και την καλύτερη προετοιμασία του κρατικού προϋπολογισμού, και ειδικότερα του προϋπολογισμού των κρατικών εταιρειών.

Η τομεακή δημοσιονομική στήριξη αποτελεί μία από τις καινοτομίες στο πλαίσιο των προενταξιακών κονδυλίων για την περίοδο 2014-2020 (ΜΠΒ II), που σημαίνει ότι ένα μέρος των κονδυλιών θα πληρωθούν απευθείας στον προϋπολογισμό των ωφελούμενων χωρών, οι δε εκταμιεύσεις θα εξαρτώνται από την επιτυχή εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων.

Αυτή η ανάρτηση είναι επίσης διαθέσιμη στο: Σερβικα Αγγλικα