Konferencija grčko-srpske privredne komore
U prostorijama Grčko-srpske privredne komore, 30.09. o.g. održana je konferencija za štampu, kojoj su prisustvovali predstavnici medija (TV, štampa, info portali…) čije je sedište na severu Grčke.

O aktivnostima Komore tokom prethodnog perioda i planovima do kraja ove godine, govorili su Kostas Georgakos (predsednik Komore), Lefteris Georgiadi (podpredsednik) i Savas Sapalidis (predsednik Privredne komore Florine). Prisutne je pozdravio i o aktuelnim ekonomskim kretanjima u R. Srbiji informisao generalni konzul Siniša Pavić.

Takođe, prethodnih dana u sredstvima javnog informisanja u ovom delu Grčke, objavljen zadovoljavajući broj vesti, a naročita pažnja je bila poklonjena:

• Velikoj zainteresovanosti Grka (više od 400 firmi) za investiranje u Srbiji, kao i zainteresovanosti Srba za investiranje u Grčkoj;

• Letnjoj sezoni tokom koje su Srbi održali turizam na Halkidikiju, kao i kupovini nekretnina u ovom delu Grčke;

• Beogradu na vodi, koji predstavlja šansu za grčke firme u Srbiji;

• Stavu da preko Srbije Grčka ima pristup Ruskoj Federaciji i ostalim zemljama bivšeg Sovjetskog Saveza;

• Planovima Komore za objavljivanje priručnika o otvaranju firmi u Grčkoj, kao i o sastanku Centralnog udruženja Privrednih komora Grčke, koji će biti održan 6. – 7.11. o.g. u Florini, gde će biti prisutni i predstavnici Albanije, Makedonije i Srbije.

Navedena konferencija, u okviru redovnih aktivnosti Komore u prvoj godini njenog rada, predstavlja veoma značajan korak u pravcu boljeg upoznavanja javnosti i poslovnih ljudi iz ovog dela Grčke sa stanjem i perspektivama bilateralne ekonomske saradnje, posebno imajući u vidu činjenicu da u poslednje vreme u medijima preovlađuju osetljive političke teme.

http://www.thessaloniki.mfa.gov.rs/lat/newstext.php?subaction=showfull&id=1444202638&ucat=118&template=Frontpage3Lat_thread

Αυτή η ανάρτηση είναι επίσης διαθέσιμη στο: Σερβικα Αγγλικα