Σερβία: Ξενοδοχεία- Μεταφορές και Κατασκευές σε συντελεστή ΦΠΑ 10 τοις εκατό

Το σερβικό κοινοβούλιο ενέκρινε τροποποιήσεις στον νόμο για τον φόρο προστιθέμενο της αξίας, τροποποιήσεις του νόμου περί διοικητικών τελών, τροποποιήσεις του νόμου περί υποθηκών και του νόμου για την έγκριση της συμφωνίας-πλαίσιο δανείου μεταξύ του Συμβουλίου της Ευρώπης της Τράπεζα Ανάπτυξης και την Σερβία.

Η πλειοψηφία των 160 βουλευτών των παρισταμένων ψήφισαν για την τροποποίηση της νομοθεσίας, τη Δευτέρα.

Ο υπουργός Οικονομικών Ντούσαν Βούγιοβιτς δήλωσε νωρίτερα τη Δευτέρα ότι ο τροποποιημένος νόμος περί ΦΠΑ θα εισαγάγει ένα 10-τοις εκατό κατ ‘αποκοπή συντελεστή φορολογίας για όλους τους τύπους διαμονής σε ξενοδοχείο, αστικών και προαστιακών υπηρεσιών δημόσιων μεταφορών και κατασκευών.

Οι ξένοι υπήκοοι που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα στη Σερβία θα είναι εγγεγραμμένοι ως υποκείμενοι στον ΦΠΑ και θα έχουν όλα τα δικαιώματα που θα είχαν και στο έδαφος της ΕΕ, υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για τα εγχώρια νομικά πρόσωπα.

Ο νέος νόμος για τα διοικητικά τέλη εισάγει ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις για όλους τους φορείς, εξασφαλίζοντας μια πιο σταθερή πηγή εσόδων του προϋπολογισμού από τα τέλη.

Πηγή: http://www.balkans.com/gr/open-news.php?uniquenumber=207408

Αυτή η ανάρτηση είναι επίσης διαθέσιμη στο: Σερβικα Αγγλικα