Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ενημερώνει τις επιχειρήσεις – μέλη του ότι την προσεχή Πέμπτη 6 Απριλίου 2017 και ώρες 10:00-14:30 πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Ισόγειο Κτιρίου Διοίκησης ΑΠΘ, Εγνατίας και Αριστοτελείου Πανεπιστημίου) εκδήλωση παρουσίασης της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων  «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ».

Την προαναφερόμενη εκδήλωση συνδιοργανώνουν η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Η είσοδος είναι δωρεάν. Επισυνάπτονται: Α) η δήλωση συμμετοχής και Β) η πρόσκληση και το πρόγραμμα της εκδήλωσης.

Σημειώνεται ότι η Δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» απευθύνεται σε επιχειρήσεις και ερευνητικούς οργανισμούς. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις, η Δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης, οι οποίες προτίθενται να υλοποιήσουν έργο Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ). Αιτήσεις χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλλουν μεμονωμένες επιχειρήσεις, ομάδες επιχειρήσεων ή συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη  Δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» πατήστε   εδώ.

Τμήμα Μελετών & Έρευνας ΕΒΕΘ, 2310 370180/1.

Αυτή η ανάρτηση είναι επίσης διαθέσιμη στο: Σερβικα Αγγλικα