Ώρα έναρξης Forum: 09.00 π.μ.

09.00 – 09.30 Προσέλευση – Εγγραφές

09.30 – 10.00 Χαιρετισμοί Επισήμων

10.00 – 10.45 1ο Panel

10.00 – 10.10  Τουριστικός Οργανισμός Βελιγραδίου

10.10 – 10.20  Τουριστικός Οργανισμός Savski Venac

10.20 – 10.30  Τουριστικός Οργανισμός Cukarica

10.30 – 10.45  Συζήτηση – Ερωτήσεις

Συντονιστής: 

10.45 – 11.00 Υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας του Ελληνο – Σερβικού Επιμελητηρίου Β. Ελλάδος με τον Τουριστικό Οργανισμό του Δήμου Savski Venac

11.00 – 11.45 2ο Panel

11.00 – 11.10  Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Vojvodina – Mrs. Bojana Miljus

11.10 – 11.20  Τουριστικός Οργανισμός Vojvodina – Mrs. Jovana Perošević

11.20 – 11.30  Τουριστικός Οργανισμός Novi Sad – Mrs. Danijela Milidragović

11.30 – 11.45  Συζήτηση – Ερωτήσεις

Συντονιστής:

11.45 – 12.00 Υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας του Ελληνο – Σερβικού Επιμελητηρίου Β. Ελλάδος με την Ελεύθερη Ζώνη Pirot

12.00 – 12.30 3ο Panel

12.00 – 12.15 Επιμελητήριο Republike Srpske

12.15 – 12.25 Τουριστικός Οργανισμός Nis – Mr. Vladimir Jovanovic

12.25 – 12.40 Συζήτηση – Ερωτήσεις

Συντονιστής:

12.40 – 13.00 Συμπεράσματα

13.00 – 13.30 Διάλειμμα

13.30 – 17.30 Β2Β

Αυτή η ανάρτηση είναι επίσης διαθέσιμη στο: Σερβικα Αγγλικα