Ολοκληρώθηκε η πώληση της θυγατρικής της πρώην Λαϊκής Τράπεζας στη Σερβία, ενώ έπονται εξελίξεις αναφορικά με την πώληση των μετοχών της στην Τράπεζα Κύπρου.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Σίγμα, εντός του επόμενου δεκαπενθημέρου θα υπάρξει τηλεδιάσκεψη με τους Συμβούλους της Αρχής Εξυγίανσης Deutche Bank και HSBC, οι οποίοι επιλέχθηκαν για να θέσουν ενώπιον της Κεντρικής Τράπεζας στρατηγικό πλάνο για την πώληση του μετοχικού κεφαλαίου της πρώην Λαϊκής στην Τράπεζα Κύπρου.

Όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά, πολύ σύντομα θα κοινοποιήσουν τις συμβουλές τους:

– Εάν θα πωληθεί δια μιάς ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο ή εάν θα πωληθεί σταδιακά.

– Εάν θα πωληθεί σε ένα επενδυτή ή σε περισσότερους.

– Ποιά είναι η ιδανική τιμή πώλησης.

– Σε ποιό χρόνο μπορεί να γίνει η πώληση.
Αναφορικά με τα άλλα περιουσιακά στοιχεία της πρώην Λαϊκής, προκύπτει ότι την τελευταία μέρα του Φεβρουαρίου, την περασμένη Τρίτη, έπεσαν οι υπογραφές για την πώληση της θυγατρικής της πρώην Λαϊκής Τράπεζας στη Σερβία.

Αγοραστής της Marfin Bank A.D. Βελιγραδίου είναι η Expobank, η οποία εδρεύει στην Τσεχία. Πλέον, είναι θέμα χρόνου να  γνωστοποιηθεί και η τιμή πώλησης της.

Μεγάλο μέρος των περιουσιακών στοιχείων της τράπεζας αυτής ήταν ακίνητα.

Αυτή η ανάρτηση είναι επίσης διαθέσιμη στο: Σερβικα Αγγλικα