Το Νομικό Τμήμα του Ελληνο – Σερβικού Επιμελητηρίου Ελλάδας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες νομικού περιεχομένου πάνω σε όλους τους κλάδους του Ελληνικού και Σερβικού δικαίου.

Με σκοπό την υποστήριξη των πελατών μας σε κάθε στάδιο και τομέα της οικονομικής τους δραστηριότητας, παρέχουμε  πληροφορίες και απαντάμε στις ερωτήσεις σας . Για πάσης φύσεως νομικές συμβουλές, μπορείτε να απευθυνθείτε σε δικηγόρους – μέλη του Επιμελητηρίου επιλέγοντας από μία λίστα δικηγορικών γραφείων που δραστηριοποιούνται τόσο στον ελληνικό όσο και στο σερβικό επαγγελματικό χώρο.

Η υποβολή των ερωτημάτων σας μπορεί να γίνει εγγράφως ή τηλεφωνικά.

Επισημαίνουμε ότι οι υπηρεσίες μας επιβαρύνονται με κόστος.

Αυτή η ανάρτηση είναι επίσης διαθέσιμη στο: Σερβικα Αγγλικα