Αντιπροσωπεία του Ελληνο – Σερβικού Επιμελητηρίου Β. Ελλάδος και του Συνδέσμου Εμπορικών Αντιπροσώπων Β. Ελλάδος (Σ.Ε.Α.Β.Ε.) συμμετείχε στο France – Balkans Business Forum 2018, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Βελιγράδι από τις 30 Μαΐου έως τις 01 Ιουνίου 2018.

Από ελληνικής πλευράς στο Forum παρευρέθηκε ο Πρόεδρος του Ελληνο – Σερβικού Επιμελητηρίου Β. Ελλάδος και του Συνδέσμου Εμπορικών Αντιπροσώπων Β. Ελλάδος, κ. Κωνσταντίνος Γεωργάκος, ενώ από σερβικής πλευράς ο Επίτιμος Αντιπρόεδρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Milivoje Miletic.

Οι κύριοι πραγματοποίησαν εφτά Β2Β συναντήσεις, στις οποίες υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον τόσο για τον θεσμό του Επιμελητηρίου, όσο και για τις επιχειρηματικές συνεργασίες με ελληνικές επιχειρήσεις.

Αυτή η ανάρτηση είναι επίσης διαθέσιμη στο: Σερβικα Αγγλικα