Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Κίνα, ο δήμαρχος της Nis κ.Darko Bulatovic επισκέφθηκε την εταιρεία Huawei, όπου συμφωνήθηκε να εξεταστούν επτά διαφορετικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας στο Nis στο πλαίσιο του έργου Smart City, με σκοπό να επιλεγούν τελικά τρεις. Το σχέδιο Smart City συνεπάγεται πρωτίστως τη δημιουργία υποδομών πόλεων, δηλαδή ενός δικτύου πομπών και την ανάπτυξη ενός συστήματος πληροφόρησης, το οποίο θα επιτρέπει την υλοποίηση διαφόρων υπηρεσιών, οι οποίες στη συνέχεια θα εξασφαλίζουν την πιο οργανωμένη λειτουργία της πόλης.

Αυτή η ανάρτηση είναι επίσης διαθέσιμη στο: Σερβικα Αγγλικα