Το Ελληνο Σερβικό Επιμελητήριο, ως υπεύθυνος φορέας για την προστασία των συμφερόντων των μελών του, επιδιώκει την εκπλήρωση των σκοπών του προσφέροντας τις ακόλουθες υπηρεσίες στα μέλη του.

Οι συνεργάτες του Επιμελητηρίου πραγματοποιούν, σύμφωνα με τις ανάγκες σας, εξειδικευμένες έρευνες αναζήτησης Σέρβικων εταιρειών, προϊόντων και υπηρεσιών παρέχοντας αναλυτικούς καταλόγους και προφίλ εταιρειών οποιασδήποτε εμπορικής κατηγορίας.

Το Επιμελητήριο υποστηρίζει τη συμμετοχή των ελληνικών και σερβικών επιχειρήσεων, με στόχο την καλύτερη δυνατή ενημέρωση των μελών ως προς τις νέες οικονομικές και εμπορικές ευκαιρίες.

Σε τακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιούνται στην έδρα του Επιμελητήριου επιχειρηματικές συναντήσεις ανάμεσα σε Έλληνες και Σέρβους επιχειρηματίες. Στόχος των συναντήσεων αυτών είναι η παρουσίαση, η ενημέρωση και η προώθηση των διμερών εμπορικών συνεργασιών.

Το εγγεγραμμένο μέλος σε συνεργασία με τους συνεργάτες του Επιμελητηρίου έχει τη δυνατότητα παρουσίασης και προώθησης των  προϊόντων του στην αγορά της Σερβίας μέσα από την έρευνα αναζήτησης εμπορικών συνεργατών, τη δυνατότητα παρουσίασης της εταιρείας σε εκθέσεις και επιχειρηματικές συναντήσεις στη Σερβία και την προβολή της εταιρείας και των προϊόντων της στο site www.greekserbian.com

Πιστοποιημένοι μεταφραστές, σας παρέχουν αξιόπιστες υπηρεσίες μετάφρασης κειμένων γενικής, εμπορικής, τεχνικής και νομικής φύσεως. Άμεση εξυπηρέτηση και ειδικές τιμές για μέλη.

Δυνατότητα προβολής της εταιρείας, των προϊόντων και των υπηρεσιών μέσα από το νέο επίσημο website.

Τα μέλη έχουν την δυνατότητα χρήσης της αίθουσας συνεδριάσεων για την διεξαγωγή επιχειρηματικών συναντήσεων με την συνδρομή διερμηνέα του Επιμελητηρίου

Ως μέλος έχετε τη δυνατότητα διανομής του διαφημιστικού υλικού μέσα από τη αλληλογραφία  του Επιμελητηρίου και διάθεσης του έντυπου υλικού σας σε προσαρμοσμένο χώρο στην αίθουσα υποδοχής

Αντλώντας πολλές πηγές πληροφοριών στη Σερβία και στην Ελλάδα, το Επιμελητήριο μπορεί να συντάξει καλά τεκμηριωμένες λίστες χρήσιμων επαφών, ιδανικές για ένα τέτοιο εύρος ερωτημάτων εμπορικής φύσεως. Περιλαμβάνονται κατάλογοι Ελλήνων ή Σέρβων εξαγωγέων, εισαγωγέων, διανομέων, κατασκευαστών και εμπόρων στους βιομηχανικούς και εμπορικούς τομείς.

Για την εκπλήρωση των σκοπών και την επιτυχή άσκηση των δραστηριοτήτων του , το Επιμελητήριο τηρεί στενές επαφές και συνεχή συνεργασία με όλους τους κρατικούς φορείς και τις δημόσιες υπηρεσίες των δύο χωρών, έχοντας αναπτύξει ισχυρό δίκτυο συνεργασίας με αξιόπιστα περιφερειακά επιμελητήρια και επιχειρηματικές ενώσεις της Ελλάδας και της Σερβίας, στοχεύοντας στην κατάκτηση διεθνούς αναγνωρισιμότητας.

Αυτή η ανάρτηση είναι επίσης διαθέσιμη στο: Σερβικα Αγγλικα