Ο Γενικός Πρόξενος της Δημοκρατίας της Σερβίας στη Θεσσαλονίκη, κ. Sinisa Pavic και ο Πρόεδρος του Ελληνο – Σερβικού Επιμελητηρίου Β. Ελλάδος, κ. Κωνσταντίνος Γεωργάκος, επισκέφθηκαν την εταιρία σερβικών συμφερόντων «MATIS», η οποία στεγάζεται στον εμπορικό χώρο Phoenix Centre,  Γεωργικής Σχολής 27, Θέρμη Θεσσαλονίκης.