Εντεταλμένοι Σύμβουλοι

 • Αρνάκης Αλέξανδρος – Εντεταλμένος Σύμβουλος σε θέματα Εμπορίου
 • Ασλανίδης Αλέξανδρος – Εντεταλμένος Σύμβουλος σε θέματα Τουρισμού
 • Γεωργάκος Σπύρος – Εντεταλμένος Σύμβουλος σε θέματα Διαχείρισης Ενέργειας
 • Γεωργάκος Χαράλαμπος – Εντεταλμένος Σύμβουλος σε θέματα Ακίνητης Περιουσίας
 • Γιαννάκης Δημήτριος – Εντεταλμένος Σύμβουλος σε θέματα του Επιμελητηρίου στο Νομό Σερρών
 • Καραμούζης Σταμάτης – Εντεταλμένος Σύμβουλος σε θέματα Εκπαίδευσης
 • Καρούλης Κωνσταντίνος – Εντεταλμένος Σύμβουλος σε θέματα Τελωνιακών Σχέσεων
 • Μπατζάτσος Νικόλαος – Εντεταλμένος Σύμβουλος σε θέματα Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
 • Ρομπόπουλος Θωμάς – Εντεταλμένος Σύμβουλος σε θέματα Αγροδιατροφής
 • Disic Sladjan – Εντεταλμένος Σύμβουλος σε θέματα Βιομηχανίας
 • Marjanovic Nevena – Εντεταλμένη Σύμβουλος σε θέματα Πολιτισμού