Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η παρουσίαση – ενημέρωση στα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων του Ελληνο – Σερβικού Επιμελητηρίου Β. Ελλάδος και του Συνδέσμου Εμπορικών Αντιπροσώπων Βορείου Ελλάδος (Σ.Ε.Α.Β.Ε.) για τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) από το γραφείο του κ. Σταύρου Κουμεντάκη.

Οι συνεργάτες του γραφείου κ. Πετρινή Νάιδου και κ. Πέτρος Ταρνατώρος ενημέρωσαν πλήρως τα μέλη των Δ.Σ. του Συνδέσμου και του Επιμελητηρίου για τα νέα δεδομένα που προκύπτουν από την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την προστασία φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, απάντησαν σε ερωτήσεις που προέκυψαν μετά την παρουσίαση και δεσμεύτηκαν για μία ακόμα συνάντηση μέσα στο επόμενο διάστημα, στο οποίο θα ενημερώσουν όλους τους ενδιαφερόμενους για λεπτομέρειες σχετικές μετον κανονισμό.

Αυτή η ανάρτηση είναι επίσης διαθέσιμη στο: Σερβικα Αγγλικα