ΕΒΖ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πώληση των θυγατρικών στη Σερβία

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απόκτηση του συνόλου των 776.564 μετοχών της σέρβικης εταιρείας AD Fabrika Secera Sajkaska Zabali(92,665% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας) και του συνόλου των 550.729 μετοχών της σέρβικης εταιρείας Crvenka Fabrika SeceraAd Crvenka (87,539% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας) απευθύνει η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης.

Η πρόσκληση έρχεται σε υλοποίηση της από 26-08-2016 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων σχετικά με την πώληση του συνόλου των μετοχών που κατέχει η ΕΒΖ στις θυγατρικές της εταιρείες στη Σερβία με τη διενέργεια διαγωνισμού.

Αυτή η ανάρτηση είναι επίσης διαθέσιμη στο: Σερβικα Αγγλικα