Το Ελληνο – Σερβικό Επιμελητήριο Ελλάδας, έχοντας επίγνωση της σημασίας της πλήρους κατανόησης και της ορθής μεταφοράς των λεγομένων μεταξύ ατόμων από διαφορετικές εθνικότητες, με διαφορετικά γλωσσικά ιδιώματα και πολιτιστικό υπόβαθρο, για την επιτυχία μιας διεθνούς επαγγελματικής συνάντησης ή ενός συνεδρίου, διαθέτει δίκτυο εξειδικευμένων και καταξιωμένων επαγγελματιών διερμηνέων, τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό, με το οποίο καλύπτονται διεθνείς συναντήσεις που απαιτούν υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και τη σπάνια ικανότητα συνεχούς κίνησης μεταξύ διαφορετικών πολιτισμικών προσεγγίσεων και τρόπων σκέψης.

Οι τομείς ειδίκευσής μας αφορούν διερμηνείες και απομαγνητοφωνήσεις:

 • Συνεδρίων
 • Συνεδριάσεων
 • Ημερίδων
 • Διασκέψεων
 • Συμποσίων
 • Συναντήσεων εργασίας
 • Γενικών συνελεύσεων
 • Συμβουλίων
 • Σεμιναρίων
 • Εκδηλώσεων
 • Συσκέψεων
 • Επαγγελματικών / επιχειρηματικών συναντήσεων και διαπραγματεύσεων
 • Επιχειρηματικών αποστολών

Όλοι οι διερμηνείς διαθέτουν πολύχρονη εμπειρία, υψηλότατο επίπεδο εκπαίδευσης και επαγγελματισμού και ευρύ γνωστικό πεδίο, ενώ έχουν ικανότητες ενεργούς ακρόασης και λήψης σημειώσεων, κατανόησης, ανάλυσης, οργάνωσης, μεταφοράς νοημάτων και πολλαπλής διατύπωσης. Διακρίνονται επίσης για την υψηλή τους εξειδίκευση, τον επαγγελματισμό, τη συνέπεια, το ήθος και την εχεμύθειά τους.

Παρέχουμε υπηρεσίες διερμηνείας στα ελληνικά και στα σέρβικα, ενώ οι υπηρεσίες παρέχονται εντός και εκτός Ελλάδος.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

 

Αυτή η ανάρτηση είναι επίσης διαθέσιμη στο: Σερβικα Αγγλικα